Krejt-kah-pak

Pse marshojmë e s’festojmë?

Gjersa disa prej nesh festojmë Ditën Ndërkombëtare të Gruas më 8 Mars, është e rëndësishme të kujtojmë se kjo ditë nuk ka të bëjë vetëm me lule, çokollata dhe nuk është dita e nënës, por e gruas. Për më shumë, është një ditë proteste kundër sistemit patriarkal që shtyp gratë dhe përjetëson pabarazinë gjinore.

Gratë vazhdojnë të përballen me diskriminim dhe dhunë në të gjitha aspektet e jetës, nga vendi i punës deri te shtëpia, nga privatja gjer tek publikja. Gratë ende fitojnë më pak se burrat për të njëjtën punë, janë të nënpërfaqësuara në pozitat e pushtetit dhe vendimmarrjes, janë subjekt i ngacmimeve dhe sulmeve seksuale, dhe i dhunës.

Ne duhet ta adresojmë gjithashtu natyrën kryqëzuese të shtypjes dhe se si ajo ndikon në grupe të ndryshme të grave në mënyra të ndryshme. Gratë me ngjyrë, gratë trans, gratë me aftësi të kufizuara, gratë lezbike dhe biseksuale, dhe gratë e tjera të cilat nuk i përkasin “normës” përballen me forma unike të diskriminimit dhe margjinalizimit.

Nuk mjafton thjesht t’i kremtojmë arritjet e grave apo t’u kushtojmë fjalë barazisë gjinore.

Ne duhet të kërkojmë ndryshime reale dhe të sfidojmë strukturat e pushtetit që përjetësojnë pabarazinë.

Ne duhet të luftojmë për paga të barabarta, të drejta riprodhuese, akses në kujdesin shëndetësor dhe më e rëndësishmja, për t’i dhënë fund dhunës ndaj grave në të gjitha format.

Në këtë 8 Mars, ne qëndrojmë në solidaritet me të gjitha gratë në mbarë botën që luftojnë për të drejtat e tyre dhe kërkojnë drejtësi.

Ne do të vazhdojmë të rezistojmë dhe të luftojmë derisa ta arrijmë barazinë dhe çlirimin e vërtetë gjinor për të gjitha gratë.

Andaj, këtë 8 Mars, MARSHOJMË, S’FESTOJMË!