Krejt-kah-pak

A je ma e sigurt me një burrë apo me një ari?

Debati viral në TikTok “man vs. bear” është një pasqyrim i fuqishëm i shqetësimeve që gratë kanë lidhur me dhunën gjinore dhe sigurinë personale. Ky trend ka lindur nga frustrimet e grave që përballen me dhunën toksike të burrave dhe ka theksuar një të vërtetë të hidhur: shumë gra ndihen më të sigurta përballë një ariu sesa një burri.

Në një shoqëri ku femicidet dhe sulmet seksuale janë ende të përhapura dhe shpesh të pandëshkuara, ariu përfaqëson një rrezik që është më i parashikueshëm dhe më pak i ndërlikuar. Ndryshe nga burrat, që mund të jenë të motivuar nga qëllime keqdashëse dhe dhunë, ariu vepron nga instinkti, pa qëllime të fshehta për të shkaktuar dëm.

Statistikat tregojnë se dhuna ndaj grave është në rritje. Gratë zgjedhin arinjtë jo sepse ata janë pa rrezik, por sepse dhuna e përjetuar nga burrat është një rrezik i përhershëm dhe shpesh më i frikshëm. Nga sulmet seksuale deri te ngacmimet dhe dhuna nga partnerët intimë, këto janë realitetet e përditshme që shumë gra përballen. Siç thotë një përdoruese e TikTok, “Një ari nuk do të më mbajë në bodrum për 20 vjet.”

Ky trend është një thirrje e fuqishme për ndryshim. Gratë kërkojnë hapësira më të sigurta dhe një shoqëri që njeh dhe adreson në mënyrë serioze dhunën gjinore. Ky trend refuzon normat tradicionale të maskulinitetit dhe kërkon një shoqëri ku gratë mund të ndihen të sigurta dhe të respektuara. Ndërsa burrat shpesh refuzojnë të pranojnë këto realitete, gratë po bëjnë zërin e tyre të dëgjohet duke zgjedhur një simbol të natyrës për të treguar sa i rrezikshëm mund të jetë realiteti i tyre.

Feministët e njohur si bell hooks dhe Judith Butler kanë folur gjerësisht për sigurinë e grave dhe dhunën gjinore. Hooks, në librin e saj “Feminism is for Everybody,” thekson rëndësinë e krijimit të hapësirave të sigurta për gratë dhe sfidimin e normave patriarkale që ushqejnë dhunën ndaj tyre. Judith Butler, në veprat e saj mbi teorinë gjinore, analizon se si strukturat shoqërore dhe normat kulturore kontribuojnë në dhunën sistematike ndaj grave dhe personave të tjerë të margjinalizuar.

Ky debat viral na kujton se siguria e grave është një çështje kritike dhe ende shumë e neglizhuar. Është një thirrje për të gjithë ne që të sfidojmë normat patriarkale dhe të punojmë për të krijuar një shoqëri ku gratë mund të ndihen të sigurta dhe të respektuara. Duke dëgjuar zërat e grave dhe duke marrë seriozisht shqetësimet e tyre, ne mund të bëjmë ndryshime të vërteta dhe të qëndrueshme. Ndërkohë që ky debat në TikTok mund të duket si një trend i thjeshtë, ai në fakt përfaqëson një pasqyrim të fuqishëm të realiteteve dhe sfidave me të cilat përballen gratë çdo ditë.

About the author

Grazeta

Grazeta

Add Comment

Click here to post a comment