Author - Halime Bici

Halime BiciHalime Bici është logopede e licencuar, e cila ka interes të veçantë studimin e çrregullimeve të komunikimit te personat me autizëm. Ajo, praktikën e saj dhe punën terapeutike e ka orientuar për 5 vite me radhë në këtë fushë, duke kontribuuar edhe në avokim.