Author - Viola Greiçevci

Viola GreiçevciViola Greiçevci është studente e nivelit Bachelor në Departamentin e Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës. Viola është autore e disa shkrimeve, me fokus të veçantë shëndetin mendor dhe të drejtat e njeriut, dhe gjithashtu është vullnetare në organizata e projekte të ndryshme.