Author - Artiola Babuni

Artiola BabuniArtiola Babuni ka përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës, në Departamentin e Shkencës Politike. Ajo po i vazhdon studimet edhe në departamentin “Menaxhment dhe Marketing” në Kolegjin Riinvest. Aktualisht, Artiola punon në KosovaLive si menaxhere e projekteve dhe është bashkudhëheqëse e GlobalGirl Media Kosova.

Vox

Dhuna ekonomike ndaj grave

Se çfarë është dhuna, të gjithë jemi “familjar” me termin. Pak fliten e shtjellohen llojet e dhunës, ndër to edhe dhuna ekonomike. Të gjitha sjelljet që i...