Author - Blert Morina

Blert MorinaBlert Morina është aktivist transgjinor nga Kosova i të drejtave LGBTI+. Prej vitesh Blerti ka lobuar për advancimin e të drejtave LGBTI+ në shoqërinë kosovare. Ai gëzon pozicionin e drejtorit ekzekutiv pranë organizatës CEL.