Author - Laura Cakolli

Laura CakolliLaura Cakolli është në përfundim të studimeve master në Psikologji Shkollore dhe Këshillimi në Universitetin e Prishtinës. Ajo ka qenë e përfshirë në aktivitete dhe projekte të ndryshme përgjatë zhvillimit personal dhe profesional. Aktualisht, interesimi i saj prek të drejtat e grave dhe shëndetin mendor të tyre, si dhe të kuptuarit e dhunës në familje dhe asaj me baza gjinore.