Author - Thëllëzë Kastrati

Thëllëzë KastratiThëllëzë Kastrati është psikologe e diplomuar. Akutalisht është duke përfunduar studimet master në drejtimin Psikologji Shkollore dhe e Këshillimit.