Author - Era Hamiti

Era HamitiEra Hamiti është studente e nivelit Master në drejtimin Psikologji Shkollore dhe Këshillim si dhe në përfundim të studimeve Bachelor në Gjuhë Angleze. Punon si Zyrtare për Komunikim në organizatën FLOSSK. Angazhimet e tjera të saj përfshijnë punën si hulumtuese dhe avokuese për të drejtat e njeriut me fokus të veçantë në të drejtat e individëve dhe komuniteteve të margjinalizuara dhe të drejtat e fëmijëve.