Author - Erëmirë Zogu

Erëmirë ZoguErëmirë Zogu është gazetare e diplomuar në Universitetin e Prishtinës "Hasan Prishtina". Ajo ka qenë pjesë e trajnimeve të ndryshme qe kanë të bëjnë me median dhe sportin. Momentalisht, Erëmira është gazetare praktikante e sportit në televizionin "Kanal 10".