Author - Gentrit Miftari

Gentrit MiftariGentrit Miftari është student i Gjuhës Angleze dhe shkruan mbi çështje sociale. Ai është feminist interseksional që në thelb të aktivizmit ka avokimin për të drejtat e të gjitha grupeve të shtypura, me fokus te gratë.