Author - Hana Bacaj

Hana BacajHana Bacaj është hulumtuese shkencore në sektorin e zhvillimit. Hana ka përfunduar studimet e masterit në Zhvillimin Ekonomik dhe ka certifikatë në Studimet Gjinore dhe të Grave nga Universiteti Vanderbilt në Tenesi të ShBA-së. Hana merret kryesisht me komunitetet në nevojë, kryesisht duke u përqëndruar në arsimimin dhe punësimin e grave, të rinjve dhe grupeve të tjera të cenueshme.