Author - Mirishahe Syla

Mirishahe SylaMirishahe Syla është magjistre e studimeve gjinore, aktualisht punon si këshilltare për gjithëpërshirje gjinore në projekte për fuqizimin ekonomik të grave.