Author - Florijeta Dernjani

Florijeta DernjaniFlorijeta Dernjani ka përfunduar studimet e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës. Aktualisht punon si gazetare në sektorin e drejtësisë në televizionin Kanal10.