Author - Malbora Ahmetaj

Malbora AhmetajMalbora Ahmetaj është gazetare e diplomuar, studimet Bachelor i ka përfunduar në Fakultetin Filologjik në Universitetin e Prishtinës. Ka qenë pjesë e numrit të parë të revistës “Intro” e cila ka trajtuar edukimin mbi median dhe informacionin. Krahas studimeve ka marrë pjesë edhe në trajnime të shumta rreth fushës së gazetarisë dhe drejtësisë. Momentalisht është e angazhuar në projektin e monitorimit të mediave vendore në kuadër të “MM Media LLC”.