Author - Argnesë Haxhijaj

Argnesë HaxhijajArgnesë Haxhijaj ka përfunduar studimet e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës. Momentalisht është duke u marrë më shumë me fushën e PR si dhe është pjesë e projektit të Deutsche Welle–Balkan Booster.