Author - Reita Demi

Reita DemiReita Demi ka përfunduar studimet për Gazetari në Universitetin e Prishtinës. Gjithashtu, ka studiuar për Gjuhë dhe Letërsi Angleze në Kolegjin AAB. Reita ka shkruar artikullin ”Fuqizimi i qytetarëve përmes medieve” në numrin e parë të revistës Intro, në kuadër të Departamentit të Gazetarisë në UP.