Author - Anda Murati

Anda MuratiAnda Murati ka lindur në vitin 2006. Ajo shkollën e mesme të ulët e përfundoi në shkollën “Qamil Batalli” në Prishtinë. Aktualisht Anda është nxënëse e klasës së 11-të në Gjimnazin “Xhevdet Doda”, drejtimi shkencat natyrore. Ajo që nga mosha e re ka pasur interesim për të drejtat e njeriut në përgjithësi, si dhe për temat si barazia gjinore dhe të drejtat e grupeve të margjinalizuara në shoqëri në veçanti.